Këshilltarët Politik

Bardh Ahmeti Shef i Kabinetit të Ministrit dhe Këshilltar Politik i Ministrit

e-mail: [email protected]
tel: 038/200-69 501

Adea Muharremi Këshilltare Politike e Ministrit

e-mail: [email protected]
tel: 038/200-69 503

Gylshene Caca Këshilltare Politike e Ministrit

e-mail: [email protected]
tel: 038/200-69 506

Djelleza Kadrija Zyrtare e Lartë Ekzekutive e Ministrit

e-mail: [email protected]
tel: 038/200-69 507

Vanesa Rexhepi Këshilltare Politike e Ministrit