Kontakti

Adresa:
Rruga Luan Haradinaj, Prishtinë

Tel:
+383 38 200 69 508
+383 38 200 69 511

Kabineti i Ministrit
+383 38 200 69 507;