Konkursi

APLIKACIJA ZA ZAPOSLENJE OGLAS ZA ZAPOŠLJAVANJE - Interni revizor - AU/020Obavestenje za Otkazivanje Konkursa - Sef Sektora za preduzetnistvoObavestenje o otakzivanje Konkursa - Interni RevizorInterni konkurs - Interni revizorObavestenje o pnistvanju konkursa - Rukovodioca Divizije za preduzetnistvoOGLAS ZA ZAPOŠLJAVANJE - Službenik za razvoj preduzetništva– IN/230OGLAS ZA ZAPOŠLJAVANJE - Službenik za tehnologiju IN/280OGLAS ZA ZAPOŠLJAVANJE - Pravni službenik 1–L1/070/OGLAS ZA ZAPOŠLJAVANJE - Viši pravni sulžbenik – LI/050 OGLAS ZA ZAPOŠLJAVANJE - Rukovodilac Divizije za preduzetništvo Raspisuje javni konkurs za Ugovor o posebnim uslugama - Administrativni saradnik 1Raspisuje javni konkurs za Ugovor o posebnim uslugama - Stručni saradnik u promovisanju inovacije i preduzetništva OGLAS ZA ZAPOŠLJAVANJE - Službenik za budžet i finansije 2 - BF/210OGLAS ZA ZAPOŠLJAVANJE - Službenik za budžet i finansije 1- BF/270OGLAS ZA ZAPOŠLJAVANJE - Viši Službenik za Inovacije- IN/180Konkurs -
Službenik za logistiku
Profesionalni Asistent
Obavestanje za Otkazivanje Konkrusa - Direktora Odjeljenja za Preduzetnistvo Obaveštenje za Otkazivanje Konkursa - Rukovodilac nabavke divizije Obaveštenje za Otkazivanje Konkursa - Voditelj Odjela za Informiranje i KomunikacijeObaveštenje za Otkazivanje Konkursa - Direktor Odeljenja za Inovacija Obaveštenje za Otkazivanje Konkursa - Direktor Pravnok DepartmanaOBAVEŠTENJE ZA DIREKTOR PRAVNOG DEPARTMANAProglašava javni konkurs za ugovor o posebnim uslugama - Stručni saradnik u oblasti finansijaOGLAS ZA ZAPOŠLJAVANJE - Rukovodilac za komunikaciju sa javnošću IN/010Objavu javnog Konkursa za Sporazum o Posebnim Uslugama - Stručnjak iz oblasti zakonodavstvaKonkurs
Viši pravni službenik - LI/050 – dva službenika
Visoki službenik kadrovske službe
Zvaničnik za Arhiv
Objavu javnog Konkursa za Sporazum o Posebnim Uslugama - Zvaničnik za informisanjeKonkurs
Visoki zvaničnik za budžet i financije - BF/200
Zvaničnik depoa (depoista)
Ekzekutivni Asistent - AD/130