Grante

SqarimRezultatet pozitive nga Komisioni VlerësuesFTESË - Ministria e Inovacionit dhe Ndërmarrësisë, organizon sesion informues për ri-shpalljen e Thirrjes Publike për Subvencionimin e OJQ-veDeklarata e AplikantitRezultatet jo pozitive nga Komisioni VlerësuesFTESË PËR APLIKIM PËR ANËTAR TË KOMISIONIT VLERËSUES PËR PROJEKT-PROPOZIMET E ORGANIZATAVE JO-QEVERITARENJOFTIM - Njoftohen të gjitha Organizatat Jo Qeveritare përfituese të mbështejes financiare sipas numrit të protokolit 850 të thirrjes publike, të Ministrisë së Inovacionit dhe Ndërmarrësisë, se nënshkrimi i Kontratave bëhet me datë 30.11.2018 duke filluar nga ora 10:00 në Objektin e Ministrise së Inovacionit dhe Ndërmarrësisë. Ftesë për aplikimREKOMANDIMRezultatet pozitive nga Komisioni i AnkesaveVendim - Formohet komisioni për vlerësimin e projekteve të paraqitura në thirrjen publike të shpallur nga Ministria e Inovacionit dhe NdërmarrësisëThirrje publike për financimin e NVM-ve në fushën e Inovacionit dhe NdërmarrësisëNJOFTIM PËR NËNSHKRIMIN E MARRËVESHJES PËR PËFITUESIT E THIRRJES PUBLIKE PËR STAR-UPVENIDM - PËR ANULIMIN E THIRRJES PUBLIKE PËR MBËSHTETJE FINANCIARE PËR PROJEKTET E OJQ-VE NË PROMOVIMIN DHE MBËSHTETJEN E INVOACIONIT DHE NDËRMARRËSISËThirrje publike për financimin e Bizneseve Fillestare - “Start-Up” në fushën e Inovacionit dhe NdërmarrësisëNjoftim - Të gjithë aplikuesit kanë të drejtë të qasjes në formularët e vlerësimit të Komisionit të Vlerësimit dhe të Komisionit të Akesave, gjithmonë duke u bazuar në ligjin për Qasje në Dokumentet Publike 03/L-2015 dhe Ligjin për Mbrojtjen e të Dhënave Personale 03/L-172. Lista preliminare e përfituesve sipas thirrjes publike për financim të projekteve për mbështetje të projekteve të OJQ-veRaport i shpërndarjes së fondit për OJQ nga Komisioni VlerësuesLista preliminare e përfituesve sipas thirrjes publike për financimin e Bizneseve Fillestare - "Start-Up" në fushën e Invoacionit dhe Ndërmarrësisë sipas pikëveFORMULARI I APLIKIMIT FTESË PUBLIKE PËR PROJEKT-PROPOZIM PËR TË GJITHA ORGANIZATAT JO-QEVERITARELista e përfituesve të mbështetjes financiare nga Komisioni VlerësuesRezultatet jo pozitive nga Komisioni Vlerësues dhe Komisioni i AnkesaveBuxheti për vepriminVendimi i komisionit për shqyrtimin e Ankesave të thirrjes Publike për Start-UpPLANI I VEPRIMIT