Regjistrimi i kuadrove nga Kosova që punojnë në fushën e IT-së dhe Mekatronikës në boten e jashtme